“Na schůzce vždy panovala dobrá nálada a vždy jsme našli cestu jak mě posunout dál k cíli.”

Marcel Moudrý – investiční poradce, podnikatel

Situace před: “Stagnace, zastavení osobního a profesního růstu.”

Proč jsem do spolupráce šel: “Zjistit nové cesty a perspektivy, jak se dostat z kruhu, poznat lépe svoje limity a co mě brzdí a naopak motivuje a jak dosáhnout lepších výsledků.”

Jaké změny proběhly: “Nalezení nových směrů, postupů, komunikace s klienty , zlepšení pracovní morálky, udělat si řád a vytvořit prostředí pro práci.”

Co mi to přineslo do života: “Uvolnění při komunikaci s klienty, díky novým postupům zefektivnění práce a poznání vnitřního já. Větší energie a chuť do práce. Navýšení měsíčních příjmů (o 50%) a jejich stabilizace během 4 měsíční spolupráce. Sebevědomí a vytváření pozitivní atmosféry v rámci získávání klientů při volání a osobních schůzkách.”

Co mi pomohlo: “Techniky pro zbavování strachů, obav a techniky pro zvládání vnitřních sabotérů. Vnesení lepšího systému do každodenní práce.”

“Se Slávou – koučem se mi spolupracovalo velice dobře, líbil se mi jeho přístup a hledání řešení problémů, bloků. Na schůzce vždy panovala dobrá nálada a vždy jsme našli cestu jak mě posunout dál k cíli.”

Jan Tichý – podnikatel

Situace před: “Před setkáváními se Slávou jsem měl pocit, že můj osobní život stojí na místě a rodinný život není v harmonii. Podnikatelsky se sice dařilo, ale bez posunů a stereotypně.”

Proč jsem do spolupráce šel: “Zaprvé jsem neměl, co ztratit. Chtěl jsem změnit uvažování nad svou situací, změnit způsob myšlení, poznat více sám sebe a začít si sebe více vážit, změnit přístup k ostatním lidem.”

Jaké změny proběhly: “Začal jsem uplatňovat svobodný přístup k lidem, k zaměstnancům, k sám sobě. Začal jsem řešit skutečné věci a ne blbosti. Začal jsem lidi vést a ne rozhodovat za ně. Začal jsem lidi vnímat, plně naslouchat a oceňovat způsobem, který je motivuje a mně rozvazuje ruce. Začal jsem také dotahovat věci do finále a to a ostatní výše zmíněné způsobuje, že si vážím více sám sebe, chodím s hlavou vztyčenou, starám se lépe a s radostí o své tělo a jsem opět hrdý sám na sebe.”

Co mi to přineslo do života: “Více energie, vnitřní lehkosti a radosti. Na jednu stranu větší zodpovědnost za dotahování věcí do finále, na stranu druhou jakoby návrat do dětství – všímám si maličkostí a dovoluji si být “blázen” 🙂 . Probudil jsem v sobě opět kreativního ducha. Klid a rozvážnost při vyjadřování se a práci s přesnými informacemi a ne domněnkami.”

Co mi pomohlo: “Důvěra, dobře cílené otázky a kladení těch správných výzev. Kreativní metody – např. Vizualizace a kreslení. Také změna prostředí a setkávání se venku v přírodě s výhledem do krajiny (ne v kanceláři) – byl to balzám pro duši – v klidu přírody se o věcech přemýšlelo lépe a myšlenky a uvědomění přicházely snadněji.”

Začal jsem lidi vést, a ne za ně rozhodovat.”

Povedlo se mi odstranit předsudky, myšlenkové stereotypy, zbytečnou nedůvěru i nízké sebevědomí.

Dan Hradský – manažer logistiky

“Se Slávou se známe od školy. Když mi na třídním sraze nabídl koučování, souhlasil jsem, byl jsem zvědavý s čím přijde, ale neměl jsem velká očekávání. Neměl jsem žádnou představu, co by mělo být předmětem mého koučování. Spíš jsem si říkal, že bude prostě fajn si popovídat. Možná že mi nabídne práci u nich ve firmě.

Když poprvé přijel, zaskočil mě otázkou, co je v mém životě „Tou velkou hrou“. První, co mi přišlo na mysl byla rodina, kariéra, dům. Jako téma jsem vybral kariéru, ta nejvíce ovlivňuje zbylé dvě oblasti.
V té době jsem byl už natolik frustrovaný vývojem v naší firmě, že jsem hledal jiné zaměstnání. Během těch sedmi lekcí jsem se díky Slávovo aktivnímu naslouchání, nezatíženému pohledu na věc i zkušenostem z koncernového prostředí dostal až k jádru svého vnímání světa, sebe samotného. Povedlo se mi odstranit předsudky, myšlenkové stereotypy, zbytečnou nedůvěru i nízké sebevědomí. Díky drobným změnám ve svých návycích a svém chování jsem se dokázal přeprogramovat na mnohem pozitivnější přístup nejen v zaměstnání a ke kolegům ale i k životu vůbec. Tato změna měla pozitivní důsledky i v dalších oblastech. Když jste šťastní, najednou nepotřebujete kouřit. Těšíte se až si půjdete ráno zaběhat, těšíte se až bude moct hlídat děti…. 😊

Slávu můžu jenom doporučit, po vlastní zkušenosti jsem dal koučink jako dárek i svému tátovi.”

Martina B. – Head of Finance & Controlling

“Během sedmi sezení s coachem Slávou Theimerem jsem si stanovila dílčí cíle v soukromém i pracovním životě. Hlavním motem bylo navrátit hravost do života při řešení problémů.

Sláva s coachingem v této době začínal. Během prvních schůzek jsem měla pocit, že dlouho hledáme společnou řeč, abych pochopila, o co při coachingu jde, abych neutíkala od tématu apod. S přibývajícími sezeními jsem se do procesu lépe dostávala, začala víc chápat jeho podstatu a dosahovat cílů, které jsem si sama určila. Při plnění jednotlivých úkolů jsem sebe a ostatní lidi, kterých se konkrétní téma také týkalo, více pozorovala. Uvědomila jsem si a utvrdila se v tom, že cílů musím dosahovat v souladu s okolím, tzn. mj. respektovat ostatní zúčastněné/individuality a neprosazovat za každou cenu svůj názor. Odměnou byl pro mě splněný cíl a zároveň spokojené okolí. Udržení takového stavu dlouhodobě je pro mě celoživotní výzvou.

Sláva je pro coaching zapálený a s přibývající praxí bude jistě velmi dobrým mentorem/coachem, protože je autentický/uvěřitelný, přátelský a motivující. Protože znám Slávu v pracovním životě, mohu si dovolit říct, že je to člověk, který jde příkladem a který na sobě sám pracuje. Neplatí pro něj pro něj přísloví „káže vodu, pije víno“. Tyto vlastnosti mu při coachingu velmi pomáhají a proto při rozhovoru nepůsobí jako nezúčastněná osoba „odjinud“, která jen klade naučené otázky. Společně s ním máte chuť věci změnit.”

“Uvědomila jsem si, že cílů musím dosahovat v souladu s okolím, respektovat ostatní a neprosazovat za každou cenu svůj názor.”

“Během koučinku jsem si uvědomila, že abych mohla rozšířit svojí komfortní zónu, musím se přestat bát.”

Lucie Boublíková – HR manager Jr.

“Pojem koučink jsem znala už dříve, ale teprve se Slávou jsem zjistila, jak to reálně funguje. Ze začátku jsem k tomu přistupovala nedůvěřivě a na první hodiny jsem chodila s nevelkým očekáváním. Zpětně však musím zhodnotit, že koučink se Slávou měl opravdu smysl. Společně jsme se zaměřili na 2 oblasti, ve kterých jsem nejvíce cítila, že bych potřebovala pomoci. První oblast se týkala rozvoje pracovně-právních vztahů, na které jsem se už dlouho chtěla zaměřit, ale bojovala jsem s chronickým odkládáním. V rámci koučinku jsem pochopila, že nejvýkonnější jsem tehdy, pokud mám jasně stanovený cíl a časový plán. Sestavila jsem tedy přesný časový i obsahový harmonogram, kterého se v současnosti stále držím.

Druhá oblast se týkala komunikačních dovedností a schopností, kdy jsem měla strach ze zvládání nepříjemných situací a raději jsem se jim vyhýbala. Během koučinku jsem si uvědomila, že abych mohla rozšířit svojí komfortní zónu, musím se přestat bát. Začala jsem cíleně vyhledávat situace, ze kterých mám strach, a začala jsem je překonávat a učit se z nich tak, aby další a další podobné situace pro mě byly snadnější. Zároveň jsem si vybrala i seminář zaměřený na komunikační dovednosti, proto, abych svá slabá místa odstranila co nejdříve.”

Monika Hálková – manažerka

“Naše setkávání jsme zahájili s tématem, jak sladit volný čas s pracovním, spíše jak si zorganizovat volný čas tak, aby přinesl více radosti a odpočinku. Toto téma se ale ukázalo jako poměrně rychle řešitelné a jako hlubší téma se vynořila organizace pracovního času a uspořádání pracovního týmu.

Koučovací styl mého kouče hodnotím jako velmi příjemný a nenásilný. Můj kouč má vysokou schopnost naslouchat a empaticky vnímat svůj protějšek. Každé sezení bylo velmi inspirativní a odlehčený přístup mého kouče je přímo nakažlivý (v pozitivním slova smyslu).

Jako hlavní přínos z 8 koučovacích sezení si odnáším nové vlastní naladění. Toto naladění je založené na otevřenosti novým myšlenkám a hravosti, kterou se pokouším vnést jak do osobního, tak i do pracovního života. Díky novému osobnímu naladění jsem začala potkávat zajímavé lidi a zabývat se novými zajímavými tématy. Tyto koučovací setkání chápu jako začátek něčeho nového a ráda bych tímto směrem pokračovala dále vlastními osobními výzvami.

Mému kouči bych ráda ještě jednou poděkovala za nasměrování a do budoucna mu přeji hodně odhodlaných klientů.”

“Každé sezení bylo velmi inspirativní a odlehčený přístup mého kouče je přímo nakažlivý.”

“Zjistila jsem, že ne vše musí být hned teď, ale ke všemu se lze dopracovat postupně.”

Václava Weber – manažerka HR
“Když se mi naskytla možnost vyzkoušet si koučink, řekla jsem si proč ne. Vlastně jsem pořádně nevěděla, co mě čeká. Pod slovem kouč a koučink jsem si představovala nalejvárnu, kdy proti mně bude sedět polobůh, který mě bude říkat co dělám špatně a jak to mám dělat správně.

Hned na prvním sezení jsem znejistěla. Můj kouč mě rozhodně neříkal co dělám špatně a už vůbec mi neříkal jak mám co dělat. Vlastně celé koučování, pro mě bylo jedno velké, ale příjemné překvapení. Myslím, že hodně záleží na samotné osobě kouče. Postupně jsme procházeli jednotlivé oblasti mého života, od profesního života až po osobní. Pro mě to bylo takové nenásilné povídání a zamýšlení nad tím, co je pro mne důležité.

Proč vlastně lpím na některých, dnes už vím, vlastně malichernostech. Koučink mě vlastně otevřel nové dveře, do kterých jsem zatím nahlížela jen tajně klíčovou dírkou. Díky mému kouči se mi podařilo, tyto dveře konečně otevřít a dokonce i vstoupit. Objevila jsem novou cestu a způsob jak přistupovat k různým překážkám a jak neztratit směr a hlavně chuť je překonat. Zjistila jsem, že ne vše musí být hned teď, ale ke všemu se lze dopracovat postupně a to dokonce tak, že je to člověku příjemné. Díky koučinku jsem našla určitou životní rovnováhu a vnitřní klid a konečně si ujasnila co je pro mne důležité. Moc za všechno děkuji.”

 

Pojďme se nezávazně potkat a říct si víc

STAČÍ UŽ JEN JEDEN KROK A EVOLUCE MŮŽE ZAČÍT