Osobní evoluce

Pokud víme, kam v životě směřujeme, co je naše životní vize, co opravdu chceme a dovolíme si věřit tomu, že naše vize jsou dosažitelné, pak můžeme žít více plnohodnotný život v souladu sami se sebou. Na této cestě se stáváme tím, kým dnes ještě nejsme a probouzíme lepší verzi sebe sama.

Klienty provázím po cestě osobní evoluce a pomáhám jim:

  • Popsat osobní vizi a strategii
  • Ujasňovat a udržovat směr
  • Stanovovat reálné cíle a milníky
  • Objevovat silné stránky a využívat jich
  • Překonávat překážky a výzvy (mentální / emoční)
  • Usnadňovat vstupy do nekomfortní zóny (zóny učení)
  • Vytvářet trvalé prostředí pro udržitelný růst
  • Vyhodnocovat pokrok a osobní transformaci

Žijeme ve světě, kdy může být složité najít vlastní cestu pod tíhou rychlé informační doby, blahobytu a vysokých nároků na výkon a úspěch. Hodnocení sebe sama v tomto světě skrze optiku moderní doby, úspěšných lidí, šťastných fotek na sociálních sítích, statusů a hashtagů může odvádět pozornost od toho důležitého? Co opravdu chceme?

Co získáš?

Individuální plán šitý na míru

Plnou pozornost a podporu

Nezaujatou zpětnou vazbu

Jasnost v tom, kde jste dnes a kam směřujete

Radost z vlastního pokroku a překonávání sebe sama

Odvahu dělat věci, které Vás posouvají

Techniky a nástroje, jak se na vaší cestě udržet i po skončení spolupráce

 

Pojďme se nezávazně potkat a říct si víc

STAČÍ UŽ JEN JEDEN KROK A EVOLUCE MŮŽE ZAČÍT