Mentální trénink

Myšlenky a emoce jsou nám tím nejlepším spojencem a zároveň největším protivníkem – stejně jako s ohněm zde platí „Dobrý sluha, špatný pán“

Myšlenky mají vliv na naše emoční prožívání ve větší míře, než si často připouštíme, a proto se v rámci mentálního tréningu věnuji:

  • Poznání vlastního způsobu myšlení
  • Identifikaci myšlenkových (zlo)zvyků, stereotypů a automatických programů
  • Původu naučených reakcí a emočních prožitků
  • Zvědomění mentálních limitů (obav, strachů, frustrací, apod…)
  • Zvědomění pozitivních spouštěčů, vnitřní motivace a emočních vazeb
  • Rozpoznání vnitřních ‘sabotérů’

Schopnost ovládat myšlenky ovlivňuje emoční stabilitu, odolnost a sílu v životě. Myšlenky chtěné i nechtěné utvářeji naší realitu a vnímání světa. Za poslední dekády výzkum neurovědy dosáhl exponenciálního růstu a dává možnost využít poznatků ohledně fungování mozku. Jedním z moderních objevů je, že mozek se v průběhu života mění a je možné ho vědomě trénovat, posilovat a využít tak více jeho potenciál.

Co získáš?

Hlubší poznání sebe sama a síly vlastních myšlenek

Pochopení základních principů fungování mozku

Schopnost vnímat propojení mezi emocí a myšlenkou

Nástroje a techniky pro zvládání myšlenek a emočních projevů

Individuální způsob práce s vnitřními ‘sabotéry’

Sebedůvěru a sebevědomí pro budování Tvé cesty

Vnitřní svobodu, klid a vyrovnanost

 

Pojďme se nezávazně potkat a říct si víc

STAČÍ UŽ JEN JEDEN KROK A EVOLUCE MŮŽE ZAČÍT