Evoluce lídra

Chceš být více lídrem než manažerem, kterého lidé přirozeně následují? Chceš dosahovat lepších výsledků? Chceš sebe, tým nebo celou firmu posunout dál? Stojíš na křižovatce před důležitým rozhodnutím a chceš si udělat jasno? Chceš probudit svůj vnitřní potenciál lídra? Chceš od své pozice/ role více zábavy a radosti krom pocitu povinnosti, zodpovědnosti a kontroly?

Příklady otázek k zamyšlení:

  • Jak vytvářím prostor pro to, aby lidé rostli a cítili zodpovědnost za výsledky?
  • Vedu nebo řídím svůj tým/firmu?
  • Proč mám potřebu mít nad vším takovou kontrolu?
  • Mají lidé více tendenci mne následovat nebo vzdorovat/opouštět (táhnu nebo tlačím)?
  • Čím bráním lepším výsledkům a dalšímu rozvoji?
  • Jaká změna by prospěla mému stylu vedení?

Prokázáno nespočtem výzkumů a historií úspěšných organizací, osobnost lídrů je tím, co předurčuje celé firmy, dílčí týmy ke skvělým výsledkům, úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti. Podporuji lídry malých i velkých týmů, zkušené i začínající majitele firem a neziskových organizací v tom, aby objevili lepší verzi sebe sama a posunuli svůj leadership na vyšší úroveň skrze vnitřní potenciál a sebeuvědomění.

Co získáš?

Čas a prostor na zamyšlení se nad podobou Tvého leadershipu

Vlastní odpovědi na ty nejdůležitější otázky

Plnou pozornost, nehodnotící pozorování a objektivní zpětnou vazbu

Nadhled, který je pro Tvou roli potřeba

Osobní vizi Tebe jako lídra

Objevení skrytého potenciálu pro vedení

Uvědomění si a transformaci Tvých přesvědčení a vnitřních limitů, které brání v (rychlejším) pokroku

Vlastní způsob, jak se rychleji a snadněji dostat z bodu A do bodu B

 

Pojďme se nezávazně potkat a říct si víc

STAČÍ UŽ JEN JEDEN KROK A EVOLUCE MŮŽE ZAČÍT